O stronie

Podstawowym założeniem naszej działalności jest skupienie w jednym miejscu (na jednej stronie internetowej) transmisji audiowizualnych z różnych imprez (głównie sportowych), zarówno bieżących (na żywo), jak i archiwalnych. Nie  przewiduje  się  ograniczeń  w  zakresie tematyki transmitowanych  imprez, oczywiście w granicach dopuszczonych prawem.

Dzięki  unikalnej  technologii  zapewnianej  przez  europejskich partnerów TVcom,  system umożliwia  nie  tylko  oglądanie  transmisji,  ale  także  ich edycję (w  tym  wyodrębnianie  fragmentów, przewijanie),  tworzenia  skrótów  i  relacji,  jak  również udostępniania  ich  na innych  stronach internetowych (np. na stronie klubu sportowego, gminy czy instytucji organizującej daną imprezę).

Spółka  zamierza  współpracować  z  każdym  podmiotem zainteresowanym prowadzeniem transmisji imprez. Mogą to być kluby sportowe, związki sportowe, jak również inne instytucje publiczne i prywatne, a także osoby indywidualne oraz inne podmioty organizujące imprezy i wydarzenia.

Nasze transmisje, dzięki powszechnej dostępności, w tym na urządzeniach mobilnych (telefony, tablety),  przyczyniają  się  do  popularyzacji  sportu,  a  także wszelkich  innych  dziedzin  działalności w znacznie większym stopniu, niż prowadzone środkami tradycyjnymi.

TVcom-prezentacja.pdf
TVcom-urządzenia.pdf

MasterPage 2/19/2018 12:27:17 PM 2/19/2018 12:27:17 PM 0.0150015
Page 1/1/0001 12:00:00 AM 1/1/0001 12:00:00 AM -1
Recomended 1/1/0001 12:00:00 AM 1/1/0001 12:00:00 AM -1
Filter.SportLeague 1/1/0001 12:00:00 AM 1/1/0001 12:00:00 AM -1
Filter.SportLeaguePart 1/1/0001 12:00:00 AM 1/1/0001 12:00:00 AM -1
Filter.SportYear 1/1/0001 12:00:00 AM 1/1/0001 12:00:00 AM -1
CalendarBig 1/1/0001 12:00:00 AM 1/1/0001 12:00:00 AM -1
NewestClubTv1 1/1/0001 12:00:00 AM 1/1/0001 12:00:00 AM -1
NewestClubTv2 1/1/0001 12:00:00 AM 1/1/0001 12:00:00 AM -1
NewestClubTv3 1/1/0001 12:00:00 AM 1/1/0001 12:00:00 AM -1
NewestClubTv4 1/1/0001 12:00:00 AM 1/1/0001 12:00:00 AM -1
NewestClubTv5 1/1/0001 12:00:00 AM 1/1/0001 12:00:00 AM -1
NewestClubTv0 1/1/0001 12:00:00 AM 1/1/0001 12:00:00 AM -1
VideoList 1/1/0001 12:00:00 AM 1/1/0001 12:00:00 AM -1
DecodeRouteData n n
MultiMenuLiveVideo1 1/1/0001 12:00:00 AM 1/1/0001 12:00:00 AM -1
MultiMenuLiveVideo2 1/1/0001 12:00:00 AM 1/1/0001 12:00:00 AM -1
MultiMenuLiveVideo3 1/1/0001 12:00:00 AM 1/1/0001 12:00:00 AM -1
MultiMenuLiveVideo4 1/1/0001 12:00:00 AM 1/1/0001 12:00:00 AM -1
MultiMenuLiveVideo5 1/1/0001 12:00:00 AM 1/1/0001 12:00:00 AM -1
MultiMenuUC1 1/1/0001 12:00:00 AM 1/1/0001 12:00:00 AM -1
MultiMenuUC2 1/1/0001 12:00:00 AM 1/1/0001 12:00:00 AM -1
MultiMenuUC3 1/1/0001 12:00:00 AM 1/1/0001 12:00:00 AM -1
MultiMenuUC4 1/1/0001 12:00:00 AM 1/1/0001 12:00:00 AM -1
MultiMenuUC5 1/1/0001 12:00:00 AM 1/1/0001 12:00:00 AM -1
MultiMenuArchiveVideo1 1/1/0001 12:00:00 AM 1/1/0001 12:00:00 AM -1
MultiMenuArchiveVideo2 1/1/0001 12:00:00 AM 1/1/0001 12:00:00 AM -1
MultiMenuArchiveVideo3 1/1/0001 12:00:00 AM 1/1/0001 12:00:00 AM -1
MultiMenuArchiveVideo4 1/1/0001 12:00:00 AM 1/1/0001 12:00:00 AM -1
MultiMenuArchiveVideo5 1/1/0001 12:00:00 AM 1/1/0001 12:00:00 AM -1
SubMenuMenu 1/1/0001 12:00:00 AM 1/1/0001 12:00:00 AM -1
SubMenuSportType 1/1/0001 12:00:00 AM 1/1/0001 12:00:00 AM -1
SubMenuSportLeague 1/1/0001 12:00:00 AM 1/1/0001 12:00:00 AM -1